ALL BIGBANG SHIP NAMES!!【Table】

SEUNGRIDAESUNGTAEYANGGDTOP
TOPSeunghyunsToDaeTopBaeGTop
GDNyongtory
G-Ri
GDaeGDYB
TAEYANGBaeRiDaeBae
DAESUNGDaeRi
SEUNGRI

Hyung Line

JIYONG|TOP|YOUNGBAE


Maknae Line (DaeRi)

SEUNGRI|DAESUNG


➡︎ BIGBANG Ship Names – List Of BIGBANG Ships~

おすすめ

間違いを見つけたら、コメントを残しておいてください!